Բոլոր ժամանակների Հայաստանը

Աննա Պետրոսյան
ԲՈԼՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

2015 թ. «ԴԱՐ» տարածաշրջանային զարգացման և մրցունակության հիմնադրամի նախագահ Սվետլանա Հակոբյանի աջակցությամբ լույս տեսավ Աննա Պետրոսյանի «Բոլոր ժամանակների Հայաստանը» յոթհատորյակը:

Այն անդրադառնում է հայ ժողովրդի պատմության գլխավոր դրվագներին, արտացոլում հայ ազգի դիցաբանությունն ու առասպելաբանությունը, իշխող կառավարման համակարգերը, հարաբերություններն այլ տերությունների հետ, գիտությունը, մշակույթն ու նիստուկացը Երկիր Նաիրիում, Հայքում, Հայաստանում վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը:

Share on facebook