ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«ԴԱՐ» հիմնադրամը կարևորում և խրախուսում է առանձին համայնքներում կամ ոլորտներում թիրախային զարգացման ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների և խմբերի գործունեությունը: Զարգացման ծրագրերը կայուն հեռանկար են բացում համայնքների համար, որոնք կարող են նման ծրագրերից հետո նորանոր բարձունքներ հաղթահարելու սեփական ուղին հարթել` ձեռք բերված հմտությունների և ռեսուրսների շնորհիվ:

բարեգործական-սոցիալական ծրագիր

2019 թ. «Էներգետիկայի Հայկական գործակալություն» հիմնադրամն իրականացրել է «Լուսավոր սահման» բարեգործական-սոցիալական ծրագիրը: «ԴԱՐ» հիմնադրամը նույնպես իր ներդրումն ունեցավ այս գործում:

Cilicia Living

սոցիալական ցարգացման հասարակական կազմակերպություն

«Cilicia Living» սոցիալական զարգացման հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է Հայաստանում բնակվող երկու սկանդինավացի երիտասարդների կողմից: Կազմակերպության նպատակն է` միավորելով աշխարհի երիտասարդների ուժն ու եռանդը՝ Հայաստանի գյուղերում սոցիալական զարգացման ծրագրեր իրականացնել, որոնք կուժեղացնեն տեղի բնակչության կրթական, սոցիալական և տնտեսական կարգավիճակը: