ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի կայուն զարգացումը, երկրի բարգավաճումը, նրա ինտեգրումն ու խաղաղ գոյակցությունը գլոբալ աշխարհում` դրան են կոչված ծառայելու Հիմնադրամի առանց բացառության բոլոր նախաձեռնությունները։

Հիմնադրամն իր հիմնական առաքելությունն է համարում իր իսկ Հիմնադրամի, քաղաքացիների նախաձեռնական խմբերի, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից նախաձեռնված սոցիալապես օգտակար, մշակութային, լուսավորչական, կրթական, սոցիալական և մարդասիրական նախագծերի, տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի և միջոցառումների իրականացումն ու աջակցությունը:

Մեր առաջնահերթությունները

ազգային ինքնության ամրապնդումը
մշակութային ժառանգության պահպանումը
կրթությունն ու լուսավորչությունը
բնապահպանական գիտակցությունն ու անվտանգությունը
համայնքների զարգացումը

DAR foundation

Մեր սկզբունքները

ավանդույթների և նորարարությունների սինթեզ
բաց հարթակ
սիներգիա
թափանցիկություն
ներգրավվածություն
առաջադեմ փորձի կիրառում
գաղափարից՝ դեպի հայեցակարգ, ռազմավարությունից՝ դեպի իրականացում

ԴԱՐ տարածաշրջանային զարգացման և մրցունակության հիմնադրամ

Հանրապետության փ․ 37,
0010 Երևան, Հայաստան
+374 10 501515
info@darfoundation.am